Problembeteenden hos barn har ofta ett samband med stressade föräldrar.

Självkänslan är den generella uppfattningen om dig själv. Den grundas i barndomen i förhållande till andra människor, främst föräldrarna. En låg självkänsla påverkar ditt välmående, och korrelerar också med oro, ångest, stress, känsla av ensamhet, ökad risk för depression, problem i relationer, negativ påverkan i skola och arbete, samt ökad känslighet för drog- och alkoholmissbruk.

Påfrestningar av föräldraskapet, bristande kommunikation, och bristande engagemang i relationen är tre viktiga faktorer som orsakar separeationer.

Så påverkas befolkningen

Föräldrar vill ha mer kunskap

83%

av föräldrar anser att man kan lära sig bli en bra förälder

54%

av föräldrar önskar att de hade mer kunskap om hur man kan bli en bättre föräldrer

En av de snabbast växande arenor dit föräldrar vänder sig med sina frågor kring föräldraskap är olika föräldrasidor på internet.

I Sverige finns ett tjugotal specifika webbplatser för föräldrar och blivande föräldrar. En del av dessa sidor är renodlat kommersiella medan andra består av olika webb-forum.

Föräldrar letar information men är utlämnade till internet där de möts av en djungel av råd, rön och måsten vilket riskerar att öka stressen än mer.

Resultatet av en marknadsundersökning för Föräldrahandledning.se

10 av 10

hade velat gå utbildningen om utbildningen funnits när de väntade sitt första barn.

9 av 10

ville gå en utbildning tillsammans med sin partner.

10 av 10

ville gå utbildningen kvällstid.

8 av 10

ville gå kursen hemifrån.

7 av 10

hade gått någon form av föräldrautbildning då inkluderat MVCs utbildning under graviditeten.

7 av 10

var missnöjda med kurserna de gått och ansåg dem vara orelevanta eller alltför flummiga.

8 av 10

ville gå denna utbildningen.

Anledningen till att inte gå var beroende på pris.

10 av 10

hade gått om de fått utbildningen gratis.

Kursens mål

1. Öka välbefinnandet i familjen

2. Öka känslan av kompetens i föräldraskapet

3. Öka självkänslan hos barn

4. Förbättra kommunikationen i familjen

5. Öka kunskapen om barns beteende

Kursens målgrupp

Blivande föräldrar

Föräldrar med barn mellan 0-18 år

Preventionsform

Universell prevention
Öka välmåendet och kompetensen i föräldrarollen för alla föräldrar

Föräldrar kan ta kursen i sin takt

Alla föräldrar kan ta del av kursen oavsett när de jobbar eller var de bor

Ingen begränsning i antal föräldrar som kan delta

Vi står för marknadsföring

Prisvärt

Riktar sig till alla föräldrar oavsett ålder

Hur det fungerar

 • 1

  Kommunen köper tjänsten

 • 2

  Länk till kursplattformen läggs upp på kommunens hemsida

 • 3

  Foraldrahandledning.se sprider information till skolor, förskolor och andra träffpunkter för föräldrar

 • 4

  Föräldrar registrerar sig på kursen

 • 5

  Kontinuerlig rapportering

Vad som ingår i tjänsten

Föräldrakursen

Support

Flyers

Årsredovisning

Vill du ha mer information om tjänsten eller vill att din kommun ska ansluta?

Hör av dig så återkommer vi!

© Copyright - Foraldrahandledning.se