Din uppgift som förälder – förbereda ditt barn för livet

Ta en stund och fundera över vad ditt syfte som förälder är. Som rubriken lyder handlar artikeln om att förbereda ditt barn för livet, men vad innebär det egentligen? Det låter ju en aning luddigt och alla har nog sin egen uppfattning om vad man behöver för att klara av livet på bästa sätt.

Som förälder är din uppgift att ge ditt barn bästa möjliga förutsättningarna för att klara sig själv genom livet. Vad föräldrar anser vara de bästa förutsättningarna är såklart olika men en tendens verkar finnas att prioritera praktisk kompetens och kunskap framför psykisk förmåga. Praktiskt kompetens kommer naturligt, att lära sig gå på toaletten, diska och städa kommer automatiskt så länge de får möjlighet och förtroende att ta ansvar över det. Om inte förr kommer de lära sig när de har ett eget boende.

Vad som är en långt mycket svårare del av föräldraskapet är att ge barn de bästa möjliga förutsättningarna till den psykiska förmågan att skapa välbefinnande för sig själv och för andra. Med det innefattas en sund självkänsla, konflikthantering, kunna hantera misslyckanden och besvikelser, att kommunicera och ta ansvar över sig själv och sitt eget välmående.

 

Denna psykiska kompetens är avgörande för barnet och dess framtid, hur barnet kommer angripa livet och dess utmaningar, i slutändan barnets livskvalitét. 

 

Det är milt uttryckt en utmaning på många olika sätt med tanke på föräldraskapets ständigt skiftande roll allteftersom barnet växer och utvecklas. Att kunna älska villkorslöst och förmedla kärlek och uppskattning så att den också uppfattas som just det av barnet. Att hela tiden ha en så förutsättningslös och fördomsfri inställning mot barnet och dess beteende och val trots eget tidigare bagage av upplevelser och värderingar. Att så gott det är möjligt vara en så empatisk rollmodell man förmår till en person som inte alltid visar uppskattning tillbaka för ansträngningarna.

Frågan är därför inte om eller när barn förvärvar kunskap utan vad och hur. Genom uppväxten lär sig barn hur relationer fungerar, sitt eget värde och vad som är ett acceptabelt beteende och vad som inte är det genom att observera andra i sin närhet. Föräldrarna fungerar som deras första rollmodeller i livet men fortsätter också vara inflytelserika modeller även efter att barnet börjat träffa andra vuxna utanför hemmet. Hur föräldrar beter sig mot både sig själva och andra är med andra ord också det barnet har som sin allra första sanning om hur världen fungerar.

Uttrycket “barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör” är ett slående ordspråk om hur barn lär sig om livet. Precis som vuxna lyssnar mer till kroppsspråk, tonläge och gester än den verbala kommunikationen gör barn likadant. När vår partner säger att hen älskar oss i förbifarten med en suck tror vi knappast på det. Barn har trots mindre livserfarenhet samma förmåga att läsa mellan raderna som vuxna, därför är barn också svåra att lura eller missleda. De märker oftast om något är fel eller vad föräldrarna egentligen tycker när vi försöker maskera det med en glad min eller säga något positivt fast vi egentligen inte tycker det.

Om föräldrar hanterar konflikter genom att skrika högljutt på varandra är det också den konflikthanteringen barnet kan och troligtvis kommer använda sig av i egna konflikter oavsett hur många gånger föräldrarna förklarar att det inte är så man ska lösa konflikter. Man kan påpeka felen i barns beteende oräkneliga gånger men om ingen visar dem ett bättre sätt att bete sig kommer förklaringarna vara fruktlösa.

 

Vad ska jag göra då?

  • Fundera över om du har något beteende som du inte vill att dina barn ska ta efter.
  • Vill och kan du ändra beteendet du inte trivs med? Hur kan du göra det?
  • Var inte arg eller påpeka att barnet har fel om du själv beter dig likadant i liknande situationer. Att enbart berätta vad som är rätt beteende kommer inte hjälpa om du gör tvärtom själv.
  • Om du inser att du gör något du inte vill att barnet ska ta efter, berätta det för barnet och säg att du jobbar på att bli bättre på det själv, förutsatt att du faktiskt gör det.
  • Säg inte saker till ditt barn som du faktiskt inte menar.