Malin Lankinen

Malin heter jag och har ett stort intresse för relationer och kommunikation. När jag blev mamma riktade jag mitt intresse för psykologi och relationer mot föräldraskapet och utmaningarna vi föräldrar ställs inför och hur vårt föräldraskap påverkar våra barn nu och i deras framtid.

Det bästa du kan göra för ditt barn är att älska det som det är.

Min filosofi

Jag utgår från ett relationistiskt synsätt, alltså samspelet mellan dig som förälder och ditt barn men även relationenen till din partner och beteenden och egenskaper som får er att må bra ihop. Ett synsätt som är väl etablerat i psykologisk forskning om vad som får både barn och vuxna att må bra tillsammans.

Min tro är att alla föräldrar älskar sina barn och vill dem det allra bästa men att all vår välmening och kärlek ofta meddelas och uppfattas helt annorlunda. Jag anser att det borde vara en självklarhet att få hjälp att bolla tankar man har som förälder eftersom det är ett universalt intresse att ha ett samhälle med människor som mår bra.

Mitt största fokus är föräldrarna och deras välmående. Erfarenhet och forskning är samstämmiga, en välmående förälder är en förälder som orkar tackla svårigheter inom föräldraskapet.

Min resumé

Utbildning

2017

Certifierad livscoach

Vidareutbildning som livscoach av Kain Ramsay.

2016

Seminarie- och familjehandledare

Fortbildning som familjehandledare av Jesper Juuls Family Lab.

2011 – 2016

Kandidatexamen i Psykologi

Kandidatexamen i Psykologi med inriktning på föräldra- och familjepsykologi.

Värdegrund

Respekt

Respekt och lyhördhet för alla familjemedlemmars behov, åsikter och önskningar.

Närvaro

Mentalt närvarande och autenticitet gentemot alla familjens medlemmar.

Ansvar

Ansvar över sig själv, sina beslut, dess konsekvenser och sitt eget välmående.