Handledning via mail

Har du frågor, tankar eller situationer du vill ha individuell hjälp med direkt eller bara fortsätta utvecklas inom ditt föräldraskap? Handledning är ett beprövat och vanligt sätt att fortsätta utvecklas med hjälp av någon annan. Genom handledning styr du helt och hållet agendan med det du vill prata om.

Handledning är ett sätt att fortsätta utvecklas i något du värderar högt.

Vad innebär handledning?

Handledning innebär ett utrymme där du som förälder får möjlighet att fritt tala om ditt föräldraskap och familjeliv. Oftast handlar det om något som inte känns bra eller ett specifikt beteende hos barnet som man vill ha ett annat perspektiv på. I handledningen som sker via mail stöter och blöter vi och testar olika sätt att se på situationen eller beteendet och tillsammans hittar nya sätt att hantera det.

Frågor och svar

Hur fungerar det?

Handledning via mail är en handledningsform där vi inte ses personligen men där du ändå har möjlighet att få handledning i olika situationer, känslor eller tankar. Handledningen sker på dina villkor där du har möjlighet att läsa och skriva när du har möjlighet och orken att göra detta.

Hur ska jag skriva?

I första brevet är det bra att hålla sig till de beskrivningar och frågeställningar som är mest angelägna. När vi startat mailväxlingen kan nya frågor dyka upp och en fördjupning av problemet sker. Du skriver på ditt eget sätt om de situationer, känslor eller problem som du vill ha hjälp med i familjen. Ingen fråga är för dum att ställas.

Både dina och mina mail har en begränsning i antalet ord, dels för att det inte ska bli för omfattande att skriva och dels för att mailen blir tydligare, mer fokuserade och lättare att ta del av för både dig och mig. Ett mail får maximalt ha ett innehåll av 1500 ord vilket motsvarar ungefär 3 A4 sidor med normal teckenstorlek.

För att du ska slippa vänta på svar har vi en bestämd tid mellan mailen där vi bestämmer en regelbundenhet mellan breven.

Hur många brev måste jag skriva?

Det är helt upp till dig, när du känner dig klar är vi färdiga. Du kan avbryta mailväxlingen när som helst.

Jag är tveksam, fungerar verkligen detta?

Alla är olika, vissa föredrar att prata, andra att skriva. Fördelarna med att skriva brev är att du kan skriva och läsa när det passar dig vilket gör att du kan koncentrera dig och fokusera på innehållet. Genom att skriva får du mer tid till eftertanke och en djupare reflektion vilket skapar mer tydlighet för dig i ditt problem. Mailen har du dessutom kvar som du alltid kan gå tillbaka till och läsa igenom om du skulle behöva det igen. Handledning genom mail brukar därför vara ganska effektivt.

Jag pratar hellre än skriver, finns det inget alternativ?

Eftersom jag just nu är på resande fot och inte kan garantera att samtalen inte bryts erbjuder jag just nu endast handledning via mail. Handledning via Skype kan komma att erbjudas i framtiden.

Andra altenativ kan vara att delta i en Temagrupp eller Mastermindgrupp.

Vad kostar det?

299 kr för ett brev eller 5 brev för 1295 kr

Hur startar jag handledningen?

Du startar handledningen genom att maila ditt första brev till mail@foraldrahandledning.se

Starta handledningen nu!

Hör av dig

Undrar du något? Hör av dig, jag svarar så fort jag kan!