Masterminds

Trots att de flesta människor någon gång är föräldrar är det inte ovanligt att känna sig isolerad och ensam i sitt föräldraskap. Att vara förälder innebär många svåra beslut, funderingar på om man gör rätt och inte sällan dåligt samvete för vad man gjort eller inte gjort.

I en Mastermindgrupp får du möjlighet att skapa vänner i en trygg och uppmuntrande miljö. Tillsammans hjälps vi åt att nå våra mål inom föräldraskap och familjeliv.

Mastermindgrupper är principen där du kan åstadkomma mer på ett år än du annars hade kunnat på en hel livstid.

Napoleon Hill

Vad är en Mastermindgrupp?

En Mastermindgrupp är en grupp med utvalda personer som träffas regelbundet online för att diskutera, utbyta idéer och ge varandra konstruktiv feedback för att växa inom ett specifikt område. I en Mastermindgrupp fokuserar man på den ideala framtiden och hur man når dit. Tillsammans hjälps alla åt nå sina personliga mål.

Mastermindgrupper har en lång historia med kända exempel som King Arthur och riddarna vid det runda bordet, USAs president Roosevelt med hans grupp ”Brain Trust” och ”The Inklings” där Sagan om Ringen och Narnias författare var medlemmar.

Fördelarna med att delta i en Mastermindgrupp är

  • att vara en del av en unik gemenskap
  • ett ömsesidigt stöd där alla uppmuntrar, stöttar, motiverar, inspirerar och ger varandra råd
  • att få andra perspektiv på sina problem eller situationer
  • en trygg miljö där alla deltar på samma villkor
  • att man är mer benägen att nå sina mål och ännu längre

Frågor och svar

Hur går det till?

Mina Mastermindgrupper består av 4 deltagare utöver mig som håller i videokonferenserna. Det är alltid samma deltagare som finns med för att alla ska lära känna varandra och ha förtroende för varandra. Målet är att alla ska känna att man kan prata om vad som helst, oavsett om ämnet är känsligt. Med andra ord, det som sägs på våra möten stannar också där.

Mötenas innehåll bestäms tillsammans i slutet på varje möte och medlemmarna får uppgifter att jobba med mellan gångerna. Jag kan även hålla föreläsningar, vi kan diskutera artiklar och ämnen eller diskutera någons situation eller problem som den vill ha tankar kring.

Utöver mötena finns en privat grupp där det är möjlighet att komma i kontakt med varandra, diskutera eller föreslå ämne till andra möten.

Krävs det något av mig?

Att delta i en Mastermind kräver engagemang och att du är aktiv i att både ge och ta dina tankar och din syn på ämnet som berörs. Du är även medansvarig för stämningen i gruppen och förväntas se till att alla trivs oavsett om man delar samma åsikt eller inte. Ingen är med andra ord en passiv åskådare och alla ska göra sitt yttersta för att delta vid varje möte så långt det är möjligt eftersom varje medlem är en viktig pusselbit i gruppen. Du är viktig för de andra gruppmedlemmarnas utveckling.

Vad händer om jag vill gå ur gruppen?

Du kan alltid gå ur gruppen om det inte känns rätt, på samma sätt kan medlemmar som inte fungerar bra i gruppen behöva sluta.

Vad kostar det?

499 kr/månad vilket motsvarar 125 kr för varje tillfälle.

Får vem som helst vara med?

Är du engagerad, stöttande, lyssnar, tar hänsyn till de andra gruppmedlemmarna, beredd att både ge och ta, prioritera våra möten och ha som avsikt att delta i minst tre månader är du välkommen!

Anledningen till kraven är att alla helt enkelt vill utvecklas och betalar för att delta. För att det ska vara givande för alla måste därför alla bidra genom att stötta, ge konstruktiv kritik och dela med sig av sina erfarenheter. Med andra ord kan ingen sitta och enbart lyssna utan måste aktivt delta i gruppen.

Mastermindgrupper är speciellt sammansatt för att gruppen ska kunna utvecklas så mycket som möjligt tillsammans, därför strävar jag efter en gruppsammansättning där varje gruppmedlem är unik i sina styrkor och egenskaper. Med andra ord kan du som ansöker vara perfekt för att delta i en Mastermindgrupp men inte i en specifik grupp. Det kan därför ta tid innan man kommer med i en grupp. Jag hör dock alltid av mig och berättar hur det går.

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom klicka dig vidare till ansökningsformuläret nedan.

Ansök nu!

Hör av dig

Undrar du något? Hör av dig, jag svarar så fort jag kan!